Witamy na naszej stronie

  Firma powstała w 2000 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta miasta Krakowa. Firma ubezpieczona jest od działalności cywilnej w P.Z.U. S.A. Allianz. Jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości wpisanym na listę sygnatariuszy przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dnia 18.01.2011 Roku. Posiada certyfikaty szkoleń: "Międzynarodowe standardy rewizji finansowej moduł I, II i III”. Firma audytorska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem: 2181.

Oferta

Firma audytorska zajmuje się wyłącznie badaniem sprawozdań finansowych w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym /Dz. Ustaw nr. 77 poz. 649/.
Z przeprowadzonego w oparciu o zawartą umowę badania sprawozdania wydaje raport i opinię.
Ceny za badanie są umowne. Badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z opracowanym planem w uzgodnionym terminie, oraz w spokojnej i życzliwej atmosferze współpracy.
Zaletą firmy "Omega-W" jest PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I RZETELNOŚĆ.
Spotkania w celu nawiązania współpracy przeprowadzamy u zleceniodawcy.
.

Kontakt

Centrum Badania Bilansów
i Usług Księgowych „Omega-W”
Krystyna Walczyk
NIP: 945-108-41-91

Kontakt telefoniczny:
605 673 315
email: biuro@omega-w.pl